informatie Ketliker Skar
Het Katlijker Schar, eigendom van It Fryske Gea, bestaat grotendeels uit bos, heide en beekdalgebied. Bij de ingang Tjongervallei staat een uitkijktoren die prachtig uitzicht biedt over het beekdalgebied. Hier is ook gelegenheid om te picknicken.
Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars en er is een rondgaande rolstoelroute van 2,5 kilometer. Sinds 1987 grazen hier de eerste Schotse hooglanders in Friesland om het gebied open te houden. Honden zijn daarom niet toegestaan.

geschiedenis Ketliker Skar
Oorspronkelijk is het Katlijker Schar een heidegebied. Aan het einde van de 19e eeuw werd het gebied publiek verkocht in verband met een beslaglegging. Familie Bieruma Oosting, boeren uit Drenthe, kocht het en legde er bossen met lange rechte lanen aan. Het bos werd gebruikt voor de productie van hout. In de herfst kwam de familie met vrienden naar het jachthuis en werd er gejaagd. Ook werden er van heidevelden weilanden gemaakt. Gelukkig is er toch een stuk heide behouden.
In 1969 kocht It Fryske Gea het gebied van de familie, inclusief het slot. Door beheer sluiten de verschillende gebieden van het Katlijker Schar beter bij elkaar aan en op de agenda staat aansluiting met andere natuurgebieden zoals bij Oldeberkoop.

natuur
In het Katlijker Schar staan veel verschillende boomsoorten waarvan sommige er eigenlijk niet thuishoren zoals de Rode paardekastanje. De vennen zorgen voor afwisseling en in de late winter en het vroege voorjaar zorgt de Wilde gagel voor een zongele gloed. Het is ook een gebied waar veel soorten paddestoelen te vinden zijn.

Het heidegedeelte varieert in hoogte wat zorgt voor hoger gelegen droge gedeelten en lager gelegen vochtige heide langs de vennetjes. Hier zijn ook uitgeveende gaten te vinden. Vele soorten heide hebben hier hun thuisbasis gevonden. De heide wordt soms afgeplagd zodat zij zich kan verjongen.

Vanuit de uitkijktoren is er een prachtig uitzicht op de Tjongerdellen. Het is een restant van het oude beekdal van de Tjonger. Het bestaat uit lage graslanden die in de winter vaak overstromen. Het is een paradijs voor vele vogels zoals de grutto. In de winter zijn er veel ganzen en wilde zwanen.

De Marijkemuoidobbe, die ten westen ligt van het Katlijker Schar is vermoedelijk een overblijfsel van een oude pingoruïne.

Ketliker Skar

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje


Karakteristieken
Cultuurbos met open stukken, heide en beekdalgebied, pingoruïne.

Bijzonderheden
Schotse hooglanders, paddestoelen, statige lanen.

Grootte
468 ha.

Ligging
Gemeente Heerenveen, bij Katlijk en Nieuwehorne.

Toegankelijkheid
Vrij toegankelijk op wegen en paden. Rolstoelpad. Honden niet toegestaan vanwege Schotse hooglanders.

links

groene specht

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>