informatie Mandefjild
Het natuurgebied wordt beheerd door It Fryske Gea en door Staatsbosbeheer. Het ligt ten Noordoosten van Bakkeveen op de grens van Drenthe en Friesland. Er is toegang via verschillende punten. Er zijn verschillende routes die gemakkelijk met elkaar te combineren zijn zodat men zowel op zondagmiddag even de benen strekken kan alswel een zwerftocht van een dag kan maken. Doe dit dan vroeg of op een doordeweekse dag want het gebied is erg populair.
Het gebied is vrij toegankelijk via wandel- en fietspaden. Er zijn verspreid over het gebied bankjes en picknicktafels.

geschiedenis Mandefjild
Het Mandeveld heeft een rijke historie en heeft niet voor niets een archeologische route. Er zijn vondsten gedaan uit de Hamburgcultuur, van 13.000 tot 10.500 voor Christus. Rond deze tijd werd het klimaat warmer in deze streken en ontstonden er bosjes en struikgewas waar kuddes wilde paarden en rendieren konden leven. Rendierjagers sloegen hun tenten op bij plassen en rivieren en met speren en pijlen, gemaakt van hout en steen sloegen zij hun slag. Alles van de rendieren werd gebruikt, de huid, het vet, het vlees, de beenderen.

Uit de late steentijd zo’n 3.500 tot 4.00 jaar geleden stammen de grafheuvels. In die tijd ging men over van het jagen en verzamelen naar akkerbouw en het weiden van kudden. Doden werden begraven in hunebedden en later in grafheuvels. In deze grafheuvels op het Mandeveld werden naast overblijfselen van mensen ook bijvoorbeeld vuurstenen bijltjes uit die periode gevonden.

De pingo-ruïne, de Harmsdobbe genaamd, stamt zelfs uit de laatste ijstijd die duurde van ongeveer 100.000 -10.000 jaar geleden. Pingo’s (heuvels) ontstonden doordat het ijs niet overal door de permanent bevroren ondergrond kon wegzakken. Het ijs duwde de bovenliggende grond omhoog en zo ontstonden er ijskernheuvels. De Harmsdobbe bevat water maar sommige pingo’s staan ook droog.

verschillende gebieden
landweer
Een speciaal gebied voor It Fryske Gea want het is het eerste gebied dat zij onder hun beheer kregen. Het werd in 1930 geschonken door Jarich van der Wielen. Het is een oude verdedigingswal uit de vijftiende eeuw. Er is nog een kilometer van over maar deze linie was oorspronkelijk veel langer. De landweer is vooral begroeid met berkenbomen.

heide van Allardseach
Door verkeer van vroeger is hier de weg tussen Friesland en Drenthe uitgesleten tot op de leemlaag. Het verstoven zand is langzamerhand vastgelegd door begroeiing, vooral veel struikheide. Hier en daar ziet men een vrijstaande berk of een grove den die prachtig afsteekt tegen de lucht. Het is een open gebied waar bijvoorbeeld de levenbarende hagedis in voorkomt. Vroeger zag men hier regelmatig een adder, maar met het toenemen van de recreatie nam hun aantal af.

bakkefeansterdunen
Een kaal, zanderig gebied omzoomd met bomen. In de zandvlakte staat een prachtige eik waarvan de wortels zijn bloot komen te liggen door de zandverstuivingen. Boven op een duin is het gebied met glooiende heideheuvels goed te zien. Het Fryske Gea maakt melding van maar liefst veertien soorten Bekertjesmos, waaronder enkele bedreigden.

harmsdobbe
Dit is een pingo-ruïne uit de laatste ijstijd. Het is een gebied waar een verscheidenheid aan planten en dieren voorkomt, zoals Slangewortel, dat in Friesland zeldzaam is. Hier groeit ook de cranberry. In het water van de dobbe leven larven van verschillende libellen.

ald Bakkefean
Dit is een bosgebied met rechte lanen met verschillende boomsoorten zoals Amerikaanse eik, Beuk en naaldbomen. Het bos is een broedgebied voor diverse vogelsoorten, waaronder spechten die zwakke bomen uitzoeken om hun hol in uit te hakken.

Staatsbosbeheer
In het midden ligt het gebied van Staatsbosbeheer dat bestaat uit bos en heide met een plas, de Poepedobbe.Veel van de bossen zijn aangeplant in werkverschaffing. Mandeveld betekent: gezamelijke heide. De poepedobbe werd vroeger ook wel gebruikt als asiel voor planten die elders verloren dreigden te gaan tijdens de ontginningswoede in de jaren dertig.

Aan de Mjûmsterwei ligt de boerderij van Staatsbosbeheer waar de schapen en Exmoorpony’s hun uitvalsbasis hebben. Ook Schotse Hooglanders worden ingezet voor het begrazen van het gebied.
Paddestoelen. Voor de liefhebber is het Mandeveld een waar paradijs. Er zijn meer dan 250 soorten bekende en minder bekende paddestoelen geteld.

toekomst
In de toekomst wil men het Mandeveld uitbreiden met omliggende landbouwgronden, daardoor ontstaan er extra mogelijkheden. Belangrijk is daarbij de verbinding tussen de verschillende gebieden zodat dieren zich vrijelijk kunnen bewegen in alle tereinen. Door de grote aantrekkingskracht van dit uitgebreide gebied op wandelaars, fietsers en dagjesmensen is het belangrijk een goed evenwicht te vinden waarbij mensen kunnen recreëren zonder dat er planten- en diersoorten verdwijnen.

Mandefjild

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje


Karakteristieken
Zandverstruiving, bos, heidevelden en dobben.

Bijzonderheden
Archeologische wandelroute.
Rijk paddestoelengebied.

Grootte
357 ha.

Ligging
Gemeente Opsterland, rechts van Bakkeveen.

Toegankelijkheid
Vrij toegankelijk op wandel- en fietspaden.


links

ontstaan pingo

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>