informatie Rottige Meenthe
In 1915 herontdekte men de grote vuurvlinder in Nederland. In 1955 werd de grote vuurvlinder gesignaleerd in de Rottige Meenthe. Voor Staatsbosbeheer was dit één van de redenen om een deel van dit terrein aan te kopen. Inmiddels is het natuurgebied uitgebreid naar 1295 ha.
De parkeerplaats ligt aan de Pieter Stuyvesantweg in het dorp Nijetrijne tussen Wolvega en Kuinre, een paar honderd meter ná de brug over de Helomavaart aan de rechterkant als je vanaf Wolvega komt. Hier staat een informatiebord. In het gebied staan enkele bankjes.

geschiedenis Rottige Meenthe
In de Middeleeuwen vestigden zich boeren aan het nu nog bestaande Voetpad, dat het gebied aan de westkant begrensd. De boeren ontgonnen het land en verbouwden rogge en haver. Het vee vond een andere plek, namelijk bij het water de Linde aan de zuidgrens van de Rottige Meenthe. In de 19e eeuw begon de turfwinning. Het patroon van petgaten en ribben is nog goed te zien. De turf werd afgevoerd langs de Scheene en de Helomavaart die toen gegraven werd. Waar deze wateren elkaar kruisen is het sluisje uit 1914 te vinden. Zoals op zoveel plekken ging men tot het uiterste. De gaten werden te groot, de ribben te smal. Harde wind zorgde ervoor dat ribben uiteensloegen en er ontstond dreiging van het water. Molens moesten ervoor zorgen dat de bewoners uit omliggende dorpen droge voeten hielden. Na de turfwinning begon men met het winnen van riet. De Rottige Meenthe is onderdeel van een aaneenschakeling van natuurgebieden waaronder Nationaal Park De Weerribben.

grote vuurvlinder
De grote vuurvlinder is zeldzaam en leeft in de aangesloten gebieden, waaronder de Rottige Meenthe in de grensstreek van Friesland en Overijssel. De vlinder zet haar eitjes af op de bladeren van waterzuring waar de rupsjes van eten. Voedsel vindt de grote vuurvlinder in de nectar van koningkruid, echte valeriaan, grote kattenstaart, moerasrolklaver en kale jonker. De rupsjes overwinteren onderaan de waterzuringplanten tussen verdorde bladeren. In juni verpopt de rups. De grote vuurvlinder vliegt in juli en augustus. Het zijn vooral de mannetjes die opvallen door hun glanzende oranje bovenkant.

krabbescheer
Krabbescheer is een snelgroeiende waterplant. In de winter ligt de plant op de bodem en zomers, als de bloemen gaan komen, komt de plant naar de oppervlakte. De plant groeit meest aan de luwkant van water of in water of plassen die niet al te diep zijn. De bloemetjes zijn klein en wit. Krabbescheer is een goede nestplaats voor zwarte sterns die in de loop van de laatste eeuw behoorlijk in aantal achteruit zijn gegaan. Ook de groene glazenmaker is blij met de plant omdat zij bijna uitsluitend daar haar eitjes op afzet. Krabbescheer heeft rozetten en bladeren die puntig zijn en tot zo’n 40 cm lang kunnen worden. Krabbescheer wordt geassioceerd met schoon water omdat zij alleen in water van goede kwaliteit gedijt.

Rottige Meenthe

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje
filmpje


Karakteristieken
Laagveenontginningsgebied, ruigte, moerasbos.

Bijzonderheden
Natuurreservaat en vogelbroedterrein.

Grootte
1295 ha.

Ligging
Gemeente Weststellingwerf, aan beide zijden van de Pieter Stuyvesantweg bij Nijetrijne.

Toegankelijkheid
Vrij wandelen over paden. Natuurreservaat niet vrij toegankelijk.
 

links

grote vuurvlinder
grote vuurvlinder in de Weerribben
krabbescheer

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>