informatie Slachtedyk
De Slachtedyk of slachtedijk ligt in Friesland vanaf de waddenzee bij Oosterbierum tot aan Raerd en is 42 km lang. De dijk is in beheer bij It Fryske Gea. In 2008 wordt voor de 3e keer de Slachtemarathon gelopen waarbij, hardlopers en duizenden wandelaars tijdens de wandeling verrast worden met cultuur, muziek en andere activiteiten. De Slachtedyk is vrij te bewandelen behalve bij Franeker daar moet een kleine omweg gemaakt worden in verband met de A31. Bankjes zijn er sporadisch. De Slachtedyk loopt door 4 dorpen, namelijk Achlum, Reahûs, Easterwierrum en Raerd.

geschiedenis Slachtedyk
De Slachtedyk is een zogeheten slaperdijk. Dat is een landinwaarts gelegen reservedijk die bij het doorbreken van stormvloeden pas in functie kwam. De oudste delen van de dijk dateren van vóór het jaar 1000 en jongste gedeelten zijn omstreeks 1200 aangelegd om land en have tegen het water te beschermen. De dijk werd toen aaneen gesloten tot een 42 km lange waterkering. Dat had heel wat voeten in de aarde. De dijken werden veelal gebouwd op hoger gelegen stukken waar vaak toestemming voor nodig was van de landeigenaren. Ook het onderhoud zorgde voor de nodige problemen. Nu wordt dat geregeld door It Frysk Gea sinds 2000 en daarvoor door het Wetterskip Fryslân. Maar eerder werd het onderhoud gedaan door eigenaren van het land en door kloostermonniken en dat gebeurde niet altijd met veel enthousiasme. De Slachtedyk wordt onderbroken door sylen (brugsluizen) want de handelswaar die van het land kwam werd per boot vanuit de dorpjes vervoerd. Vanaf 1498 werd het onderhoud beter geregeld omdat er een centraal bestuur in Friesland kwam. Bewoners moesten contributie betalen waarmee het onderhoud van de dijken werd gefinancieerd en dit kwam de veiligheid ten goede. Later werd dit geregeld via waterschappen.

slachtemarathon
Friesland kende twee emigratiegolfen namelijk rond 1880 en in de jaren na de oorlog. Voor het jaar 2000 werd een grote reünie, onder de naam Simmer (zomer) 2000, gepland voor Friezen die in het buitenland wonen. Tal van activiteiten werden gepland waarbij een beroep gedaan werd op Friesche steden en dorpen. De Slachtemarathon was een groot onderdeel van deze activiteiten. Meer dan 30 dorpen lieten zich van hun beste kant zien tijdens de Slachtemarathon. Presentatie’s via muziek, kunst, dans etcetera, droegen zowel de hardlopers als wandelaars naar het eindpunt.  Een opvallend kunstproject waren de kunstkoeien; plotseling verschenen ze overal in het landschap. Ook nu nog tijdens de wandeltocht over de Slachtedyk staan er nog een aantal. Er werden tal van voorstellingen en tentoonstellingen in Friesland georganiseerd. Simmer 2000 werd afgesloten met Het Frysk Festival waar ook het Simmer 2000 Liet ten gehore gebracht werd. In 2004 is de Slachtemarathon in tegenstelde richting gelopen maar op 14 juni 2008 zal men weer vanaf de Sedyk bij Oosterbierum starten.

Slachtedyk

de wandeling 1
de wandeling 2
de wandeling 3
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje
filmpje


Karakteristieken
Oude slaperdijk met enkele oude grasdijken en bermen met gras en bloemen.

Bijzonderheden
Bermen die door laat maaien steeds schraler worden en daardoor meer bloemsoorten rijker worden.

Lengte
42 km.

Ligging
Vanaf het Wad bij Oosterbierum tot aan Raerd.

Toegankelijkheid
Vrij wandelen over de dijk met één omweg.

links

Slachtemarathon
park Jongemastate
Camping De Finne

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>