informatie Woldberg en De Eese
De Woldberg en landgoed De Eese zijn, op een aantal stukken na, vrij te bewandelen. Er is een grote variatie aan wandel- en fietspaden. Wij zijn onze wandeling gestart vlakbij Steenwijk maar er lopen diverse wandelroute's door het gebied die met gekleurde paaltjes uitgezet zijn. Hier en daar staat een bankje en er zijn enkele picknickplaatsen. Natuurgebied De Woldberg wordt beheerd door Staatsbosbeheer en landgoed De Eese wordt bestierd door de eigenaren zelf.

geschiedenis Woldberg en De Eese
In dit gebied liggen nog zwerfkeien uit de laatste ijstijd. Die zwerfkeien waren vroeger o.a. een ontmoetingsplaats voor rechtspraak. Het gebied werd duizenden jaren geleden al bewoond. Hiervan getuigen de grafheuvels die in het gebied liggen. De acht grafheuvels, nu begroeid met heide, herbergden de doden die zittend of hurkend met gebruiksvoorwerpen werden begraven. De Woldberg met zijn dertig meter hoogte, is een uitloper van een stuwwal die begint ten noorden van Havelte. Jarenlang heeft hier een brandtoren gestaan. Deze uitkijktoren was met name bedoeld om bij brand te kunnen zien waar deze zich bevond. Plannen om een nieuwe uitkijktoren te bouwen zijn al weer actueel. Het uitzicht zal fenomenaal zijn, zoals een proef met een hoogtekraan al uitwees.

landgoed De Eese
Dit landgoed is ontstaan in de Middeleeuwen als leengoed en werd bewoond door Hendrik van Eese. Deze edelman gebruikte het gebied als jachtterein. Een deel van het woeste terrein werd gebruikt als landbouwgrond. In de 15e eeuw had dit landgoed een eigen status als 'heerlijkheid' wat o.a. betekende dat er eigen wetten golden. In één van de tuinen van het landgoed, de galgentuin, werd recht gesproken en het bijbehorende vonnis uitgevoerd. In 1923 kwam het landgoed in bezit van de familie Van Karnebeek, een toenmalige minister. Om de kosten van het landgoed te kunnen betalen wordt op een deel van het land moderne landbouw toegepast.

kevers
Er bestaan zo'n 300.000 soorten kevers op de wereld, in Nederland vinden we daar een slordige 4.000 van terug. De gewone mestkever leeft ook in bossen. Met hun grote poten maken ze van mest, ballen die ze vervolgens voortrollen naar de plaats van bestemming. Een paartje graaft samen een diepe tunnel waarin de mestbal geplaatst wordt. In de mestbal wordt een eitje gelegd zodat de larve voldoende voedsel heeft om te overwinteren. Aan het einde van de zomer verpopt de larve in een kever om vervolgens in het voorjaar hun weg naar de wijde wereld te graven. De mestkever wordt zo'n 2,5 cm lang en heeft een prachtig glanzend schild dat soms een blauwachtige gloed over zich heeft.

De Woldberg - De Eese

de wandeling deel 1
de wandeling deel 2
achtergrondinformatie
foto's deel 1
foto's deel 2
routekaartje


Karakteristieken
Landgoed, bos met weilanden en vennetjes

Bijzonderheden
Natuurterrein en landgoed sinds de Middeleeuwen

Grootte
± 850 ha.

Ligging
Boven Steenwijk.

Toegankelijkheid
Op enkele gedeelten na, vrij wandelen en fietsen over paden en wegen.

links

mestkever animatie

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>